Hiện nay, Trung tâm Nha khoa Dr Hùng và cộng sự với hệ thống thiết bị hiện đại và bác sĩ chuyên sâu đã thực hiện cấy ghép Implant với tỉ lệ thành công đạt đến 99% và được bảo hành trọn đời với 1 số hệ thống Implant cao cấp như: Nobel, Straumann, Biohorizons.